Senaste: v.32, 2019 (5 Aug-11 Aug)
» Bli medlem & lägg till sida

SIS Användarvillkor

Alla är välkomna att gratis använda SIS-Index. När du registrerar dig som medlem måste du acceptera våra användarvillkor. Dessa följer nedan.

§1 SIS-Index (SIS) möjliggör för internetsajter (nedan refererade till som ”sajt”) att löpande publicera veckovis trafikinformation.

§2 Genom att registrera Sajt i enlighet med instruktioner (se guiden) godkänner Sajt att trafikinformation publiceras på SIS.

§3 Som mätverktyg för trafikinformation accepteras enbart GoogleAnalytics.

§4 Den som registrerar sajt på SIS intygar härmed att denne har alla relevanta mandat att göra detta för sajtens räkning.

§5 SIS äger rätt att använda information som publicerats på sis-index.se även i andra sammanhang.

§6 Deltagande Sajt kan när som helst välja att utträda och därmed inte längre publicera sin trafikinformation på SIS. SIS äger rätt att fortsätta att publicera och använda den information som tidigare publicerats.

§7 SIS äger rätt att neka Sajt att publicera sin information på SIS.

§8 SIS har rätt att begära att Sajt redovisar hur upptaggning av Sajt utförts (sk ”revision”). SIS kan under pågående revision välja att inte publicera trafikinformation för aktuell sajt. Om Sajt inte på tillfredställande sätt kan visa att upptaggning skett på ett korrekt sätt kan SIS även permanent besluta att inte publicera Sajt.

§9 SIS garanterar inte att tjänsten är tillgänglig vid alla tillfällen.