Senaste: v.24, 2019 (10 Jun-16 Jun)
» Bli medlem & lägg till sida

Besöksstatistik för Praktisk Medicin

Beskrivning

PraktiskMedicin.se är en av Sveriges största webbplats för läkare och annan vårdpersonal när de behöver beslutsstöd vid patientmötet. Innehållet bygger på vetenskap och klinisk erfarenhet under 40 år och uppdateras årligen av kliniskt aktiva läkare. Artiklarna fokuserar på att ge läkaren en snabb överblick vad som är viktigt att komma ihåg vid varje diagnos. Det finns beslutsstöd på över 1 000 diagnoser. På PraktiskMedicin.se finns även möjlighet att genomföra utbildningar och kunskapstester som är framtagna med utgångspunkt från läkarens vardag. Praktisk Medicin startade som handbok för läkare 1976 och utkommer nu årligen som ett komplement till PraktiskMedicin.se Praktisk Medicin ägs av Add Health Media AB som är Nordens största mediahus inom hälsa och medicin som även har andra medier såsom Doktorn.com samt väntrumsmedierna Tidningen Doktorn, Doktorn Väntrums-TV och Doktorn Broschyrställ.

https://www.praktiskmedicin.se