Senaste: v.25, 2019 (17 Jun-23 Jun)
» Bli medlem & lägg till sida

Besöksstatistik för Äldreboendeguiden

Beskrivning

Avsikten med Äldreboendeguiden är att bli en söktjänst över alla Sveriges Äldreboenden. Placeringar till äldreboenden görs som regel av kommunens socialtjänst/biståndshandläggare, specialiserade på SoL eller LSS men i takt med att LOV (lagen om valfrihet) sprider sig till allt fler kommuner blir allmänheten en frekventare målgrupp med tiden.

http://www.aldreboendeguiden.se