Senaste: v.24, 2019 (10 Jun-16 Jun)
» Bli medlem & lägg till sida

Besöksstatistik för Karriär

Beskrivning

Tidningen Karriär ges ut av Jusek, fackförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Tidningen belyser medlemmarnas arbetsvillkor och arbetsmarknad, men skriver också om jobbtrender, karriär och samhälle för en bredare läsekrets. Tidningen kommer ut sedan 1969.

http://www.tidningenkarriar.se