Senaste: v.32, 2019 (5 Aug-11 Aug)
» Bli medlem & lägg till sida

Besöksstatistik för Socialstyrelsen

Beskrivning

Socialstyrelsen värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg. Socialstyrelsen har ett viktigt nationellt uppdrag. Vi verkar för en god vård och omsorg genom att styra med regler, kunskap och statsbidrag, och genom att göra tillsyn, uppföljningar och utvärderingar.

http://www.socialstyrelsen.se