Senaste: v.16, 2019 (15 Apr-21 Apr)
» Bli medlem & lägg till sida

Besöksstatistik för Media Evolution

Beskrivning

Media Evolution är ett mediakluster som samlar och stärker satsningar inom mediebranschen i vid mening: tv, webb, dataspel, film, mobila plattformar etc. i Skåne och Blekinge. Vi är en medlemsorganisation som förenar företag, offentlig sektor och företrädare från kultur- och forskningsvärlden för att bygga ömsesidiga förstålelser som öppnar för nya samarbeten.

http://mediaevolution.se/